حراج ِ پنجره در سرزمین ِ بی دیوار،
سکوت ِ حنجره در انزوای این تکرار،
قدم قدم تو بیا ای ترانه ی بیدار!
مرا بــِبَر به تماشای آخرین دیدار!

ببین که بی تو گرفته صدای روشن ِ ساز!
مرا ببر به طلوعی دوباره در آواز!
مرا ببر به نگاهت، به نقطه ی آغاز!
مرا ببر به پرستو، به اوج ِ این پرواز!

مرا به یاد نگه دار!
مرا به یاد نگه دار!

دوباره بوسه ی جادو، به خاطرم بسپار!
نگاه ِ آخر ِ آهو، به خاطرم بسپار!
هجوم ِ بغض ِ غزلْ گو، به خاطرم بسپار!
مسیر ِ خاطره تا او، به خاطرم بسپار!

مرا به یاد نگه دار، همیشه در یادم!
که من تمام ِ‌غزل را به چشم ِ تو دادم!
مرا ببر به حصارت که خسته از خویشم،
ببر که با تو از این بند ِ کهنه آزادم!

مرا به یاد نگه دار!
مرا به یاد نگه دار!

یغما گلرویی