لحظه دیدار نزدیک است
باز من دیوانه ام مستم
باز می لرزد دلم دستم
باز گوئی در جهان دیگری هستم
لحظه دیدار نزدیک است
...
های نخراشی به غفلت گونه ام را تیغ
وای نپریشی صفای زلفکم را باد
ابرویم را نریزی دل
ای نخورده مست
لحظه دیدار نزدیک است
...


زنده یاد : مهدی اخوان ثالث

 

گؤروشون چاغی یاخیندیر
گئنه ده من دلی یم کئفلی یم
گئنه ده ال اوره گیم تیتریر
گئنه دئیه سن آیری عالمده یم
گؤروشون چاغی یاخیندیر
...


آماندیر ، شاشیب اوزومو جیزمییاسان اولگوج
آماندیر ، ساچیمین صفاسینی پوزمویاسان آی یئل
آبیردان ائتمه یه سن کؤنلوم
آی ایچمه میش کئفلی
گؤروشون چاغی یاخیندیر
...