. . . . . . . .

تقدیم به پریسا . . . پری ناکجایی   زیبا هوای حوصله ابری است چشمی از عشق ببخشایم               تا رود آفتاب بشوید                                     دلتنگی ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 55 بازدید
اسفند 91
1 پست
مرداد 90
2 پست
دی 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
2 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
4 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
2 پست